Over (yumurtalık) rezervi değerlendirilmesi

yumurtalık rezervi

Over rezervi, kadınlarda yumurtalıklarda ne kadar yumurta hücresi olduğu ve kalitesini ifade etmektedir. Her kadın doğumundan itibaren tüm hayatı boyunca kullanacağı yumurtaları ile doğar. Her ay bir tane yumurta hücresini olgunlaştırarak bu rezervden kullanır. Eğer yumurtalıklarda folüküller fazlaysa gebe kalma şansı daima yüksektir. 35 yaş sonrası yumurtalık rezervi azalmaya başlar.

Over rezervi azalan kadınlarda hamile kalmak zorlaşır. Over rezervi hakkında bilgi sahibi olmak kısırlık tedavisinde çok önemlidir. Genelde açıklanamayan kısırlık, 35 yaş üzerinde olanlarda, yumurtalıklarından ameliyat olanlarda, yumurtlama tedavilerine cevap vermeyen hastalarda mutlaka yumurtalık rezervi değerlendirilmelidir.

Over rezervi nasıl azalır?

  • Yaşın ilerlemesi,
  • Sigara, obezite,
  • Yumurtalık ameliyatı ve kist alınması,
  • Endometriozis, kemoterapi ya da radyoterapi görmek,
  • Erken menopoz.

Over rezervi için yapılan testler

FSH ölçümü

Adetin 3. Günü yapılan FSH hormon testi, over rezervi hakkında bilgi vermektedir. FSH’ın 8-10 IU/L üzerinde olması azalma olduğunu gösterir. FSH düzeyi yüksek olan hastalarda tüp bebek tedavisinde çok az yumurta toplanır ve şans düşüktür.

E2(Estradiol, Östrojen)ölçümü

Östrojen düzeyinin yüksek olması (45 ve üzeri) over rezervin az olduğuna işaret eder. Fakat tek başına bu karara varılamaz. Bunun için, FSH ve CC testleri daha güvenilirdir.

Kolomifen sitrat testi( CC testi)

Adetin 3. Günü FSH testi yapıldıktan sonra adetin 4. Ve 9. Günleri arasında 5 gün boyunca hasta 100 mg. kadar klomifen sitrat kullanır. Bu testin sonunda 3. Gün ve 10. Gün ölçülen FSH değeri 26’dan fazlaysa over rezervi kötü olarak karar verilir. 35 yaş üzeri olanlar ve açıklanamayan kısırlıkta en önemli test olarak kabul edilir.

İnhibin B seviyesi

FSH hormonunun baskılayan İnhibin B, yaşın ilerlemesi ile azalır ve FSH artar. Adetin 3. Günü İnhibin B düzeyinin 45 pg/ml’den düşük olması over rezervinin azaldığını gösterir.

Progesteron düzeyi

Adetin 21. Günü yapılan progesteron tahlili ile yumurtlamanın olup olmadığı anlaşılır. 3 ng/dl değerinin üzerindeyse yumurtlama olmuştur. Bu değerin altında olan kişilerde gebelik şansı düşüktür.

Ultrasonda folikül sayılması

Vajinal ultrason ile yumurtalıklarda oluşan yumurtaların sayılması işlemi sık yapılır. Her iki yumurtalıkta, 7-10 arası folikül olması yumurtalık rezervinin iyi olduğunu gösterir. İki yumurtalıkta 7 den az yumurta folikülü varsa over kapasitesi düşüktür. Bu sayı 4 ve altı ise tedavide başarısızlık olağandır.

Leave a Reply

вимакс форте купить в украине

contact us antibioticlistinfo.com

そこ kokun.net