Epilepsi ve tedavi yöntemleri

epilepsi ve tedavi yöntemleri

Epilepsi hastalığı nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir. Toplumumuzda sara olarak da bilinen epilepsi, sinir hücrelerinden çıkan aşırı uyarma ile beyin işlevlerinin bozulması ve vücudun anormal ritmik kasılmaları ile görülen bir hastalıktır. Epilepsinin tedavisinde cerrahi yöntemler önemli bir seçenektir. Sizlere epilepsi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler vereceğiz.

Dirençli epilepsi nedir?

Epilepsi genellikle ilaçlar ve genel bazı önlemlerle kontrol altında tutulabilen bir hastalıktır. Bazı hastalarda bu ilaçlar ve önlemler hastalığın kontrol edilmesini zorlamaktadır buna dirençli epilepsi adı verilmektedir.

Epilepsi cerrahisi kimlere yapılır?

1 yıl süreyle en az iki antiepileptik ilacın yüksek dozda alınmasına rağmen hala devam eden ve yaşamı sınırlayan nöbetlerin olduğu dirençli epilepsinin olduğu kişilerde cerrahi müdahale yapılabilir.

Epilepsi cerrahisinin amacı nedir?

Epilepsi cerrahisinde amaç krizi tetikleyen kısmın cerrahi bazı yöntemler ve uygulamalarla çıkartılması ve baskılanmasıdır.

Epilepsi hastasının değerlendirmesi nasıl yapılır?

Nöroloji doktorlarının incelemeleri neticesinde epilepsi cerrahisi adaylarının tespiti gerçekleştirilir. Bazı tetkikler yapılır ve incelemeler yapılır. EEG, MR, Spect ve PET gibi bazı nükleer görüntüleme yöntemleri ve bazen de anjiyografi ile testler yapılmaktadır. Hastalarla ilgili cerrahi karar beyin cerrahı, nöroloji, psikiyatri, nükleer tıp uzmanı ve klinik psikolog tarafından oluşan bir konsey tarafından verilmektedir.

Epilepside cerrahi teknikler:

1- İnvaziv elektrod yerleştirilmesi: epilepsi krizinin net bir nedeni ya da kaynağı belirlenemediğinde odağın tespitinde kullanılmaktadır. EEG’de elktrodlardan gelen sinyaller kontrol edilir.

2- Rezeksiyonlar: Epilepsi krizinin odağı olabilecek beyin bölümünün çıkarılması amaçlanmaktadır. Uygulama esnasında beynin önemli bölümlerini koruma altına alabilmek için, bazı özel teknikler kullanılarak incelemeler yapılmaktadır.

3- Vagal sinir stimülatörü: Bazı özel ve hassas vakalarda başvurulmaktadır. Boyundaki vagal sinirin elektrod ve pil yardımı ile uyarılması prensibi geçerlidir.

Cerrahi uygulama sonrası:

Cerrahi işlem yapılan hasta yoğun bakım ünitesine alınır. Bir gece yoğun bakımda tutulup gözlemlenir. Sonrasında da servise alınarak ilaçlarını almaya başlar. İlaçları zamanla azaltılarak kesilir ve hasta üçüncü günde taburcu edilir. Ameliyat sonrasındaki 12.günde hastanın dikişleri alınır. Düzenli kontrolleri devam ettirilir.

Leave a Reply

https://farm-pump-ua.com

danabol-in.com

трибулус оптимум нутришн