Çocuklarda TSH ve TSH Yüksekliği

Çocuklarda TSH ve yüksekliği

Bu günkü yazımızda Çocuklarda TSH yüksekliği hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Tiroid bezi yetmezliğinin çocuklarda ve erişkinlerde en başta gelen işareti TSH yüksekliğidir.  Çocukta ya da erişkin bir bireyde TSH yüksek ve T4 düşük değerde ise net bir şekilde hipotiroidi ( tiroid yetmezliği ) olduğu söylenir. Yalnızca TSH yüksekse vücutta yol açtığı küçük çaplı hasarlar sebebiyle yine de önemlidir. Çocuklardaki değerlerin yüksekliği, erişkinlere nazaran farklılık göstermektedir ve normalin çok az üzerinde bile olsa çocuklar açısından oldukça ciddidir.

TSH hedefi tedavide ne olmalıdır?

Bebeklerin dünyaya geldikten sonraki ilk 2 hafta ila 5 aylık süreçteki TSH seviyesi 1,7-9,1 arasında olabilmektedir. Tedavi yapılması gerekecek ise bu çocukların 3 yaşına kadar düzenli ve sık aralıklarla takip edilmeleri gerekmektedir. Çocuğun TSH değeri normal ancak T4 değeri düşükse santral hipotiroidinden şüphelenilir ve bu açıdan araştırmalar yapılır. TSH değeri yüksek ve T4 değeri düşük çocuklarda kesin olarak hipotiroidi vardır ve tedavisine vakit kaybetmeden başlanmalıdır.

Tedavi sürecinde hedeflenen TSH değeri, 3 yaşına kadar olan çocuklarda 0,5–2,0 aralığındadır. Tedavide TSH değerleri ilk 6 aya kadar dört kez 5,0’dan daha yüksek çıkmışsa çocuğun okula başlamasında gecikme yaşanabilir. Tedavileri yeterli dozlarda yapılan çocuklardaki büyüme hızları ve erişkin boyları normal düzeylerde olmaktadır. Bu aşamada tedavideki hedeflenen TSH değerleri 0,5-2,0 aralığında olmalıdır.

Doğum sonrası yapılan taramada TSH değeri ne olmalıdır?

Araştırmacıların ve bilim insanlarının üzerinde anlaşmaya varamadıkları konulardan biri de doğum sonrası bebeğin normal TSH değerinin ne olması gerektiğidir. Önceleri yeni doğan bebeklerin topuklarından alınan kanda ölçülen TSH değeri 20 ve üzerinde bir değere sahipse hipotiroidi bakımından takibe alınması gerektiği şeklindeydi. Fakat günümüzdeki bilimsel çalışmaların ışığında, yeni doğan bebeklerde hipotiroidi tanılaması TSH değerinin 10 ve altında olduğunda konulmalıdır.

Milan Üniversitesindeki bir araştırmaya göre TSH değeri 20 olarak baz alındığında, hipotiroidi olan çocukların yarıya yakınının tanısının atlandığı belirlenmiştir. Bundan dolayı; yeni doğan bebeklerin tiroid yetmezliği olup olmadığının anlaşılabilmesi için, taramada TSH değerinin 10 olarak ele alınması gerekmektedir.

Fakat İngiliz profesör Cheetham ve ekibi, yeni doğan bebeklerde TSH değerinin en yüksek 6 U/L olması gerektiğini ve bu değerlerin üzerinde doğan bebeklerde tiroidin çok iyi şekilde takip edilmesinin şart olduğunu belirlemişlerdir. Tüm bunlar TSH değerinin ne olması gerektiği ile alakalı bir birlikteliğin olmadığını göstermektedir.

Çocuklarda yüksek TSH ve aile

Bu konudaki araştırmalar, çocuklardaki yüksek TSH değerlerinin oluşmasında ailesindeki tiroid hastalığı, tiroid ultrasonundaki değişiklikler ve kalıtsal bozukluklar önemli rol oynamaktadır. Ailesinde tiroid hastalığı öyküsü olan çocukların subklinik hipotiroidi adı verilen yüksek TSH çok daha fazla olmaktadır.

Yüksek TSH’ı olan çocuklarda hastalık nasıl ilerler?

TSH ölçümünde değerleri hafif yüksek olan ve tiroid ultrasonunda da tiroidit olan çocuklarda, 5 yıllık takiplerde yalnızca %20 normal seviyede değerler olduğu, %80’inde de tiroid yetmezliği belirlenmiştir. Bu durumdaki çocuklarda T4 tedavisi guatr boyutunda küçülmeye sebep olmaktadır.

Kilo almaya elverişli ve kilo alan çocuklarda yüksek TSH olmaktadır

Yaş aralığı 5-18 olan çocuklardaki TSH değeri 4 U/L ve üzeri olanların oranı %20 civarındadır. Bu, kilo almanın ve obezitenin yüksek TSH sebebiyle olduğunu ortaya koymaktadır.

Aile taraması çok önemlidir

Araştırmalar göstermiştir ki tiroid hastalarının ailelerinde TSH yüksekliği ve başka tiroid hastalıklarının bulunduğu, %3,2’sinde TSH yüksekliği, %12’sinde ailesel ve %7’sinde de sessiz tiroid hastalığı belirlenmiştir. Bu durum yüksek TSH değerine ailesel kalıtsallığın varlığını ortaya çıkarmaktadır.

TSH değeri doğumda yüksek, ama sonrasında normal çıkarsa ne olur?

Yeni doğan bebeklerde TSH bir kez yüksek çıkar ve sonrasında normal olarak ölçülürse bu çocuklar yanlış pozitif şeklinde adlandırılmaktadır. Bu çocuklar 8 yıl boyunca takip edilmiş ve %30’undan daha fazlasında yüksek TSH değerinin ileri çocukluk dönemlerinde de sürdüğü belirlenmiştir. Doğumdan bir ay sonra yapılan ikinci ölçümde TSH düzeyi 5 U/L’nin altındaki çocukların %23’ünde ilerleyen yaşlarda TSH değerleri yükseliş göstermiştir. TSH’ı normal görünen çocukların ise ileri yaşlarda TSH değerlerinin sağlıklı çocuklara nazaran daha yüksek değerlerde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak TSH ölçümlerinin düzenli olarak ve sık aralıklarla yaptırılması net bir gerçektir.

TSH normalin en üst sınırında ise performans bozulmakta

TSH yüksekliği çocuklarda normalin üst sınırında bile olsa, beyin fonksiyonlarında yavaşlık ve dikkat eksikliği gibi sorunlar olmaktadır. Bu durumun özellikle dikkate alınması gerekiyor. Yüksek TSH değerleri kan yağlarında yükselmeye, beyin ve kalp fonksiyonlarında bozukluklara yol açabilmektedir.

Yalnızca TSH yüksekliğinin tedavi edilmesi

Konunun araştırmacıları, sadece TSH yüksekliği olan çocukların tedavilerinde sık ve belirli aralıklarla kontrollerin yapılmasını, her hastanın durumuna göre ilaç tedavilerinin aksatılmamasını tavsiye etmektedirler.

Çocuklarınızın TSH değerleri oldukça önemlidir. Ailede tiroid hastalığı veya tiroid ultrason bozukluğu gibi öyküler varsa çok daha önemlidir. Bunun nedeni ailedeki tiroid hastalığı olması tiroid hormonlarının daha fazla bozulmasına yol açtığıdır. Bu durum, çocuklarınızın büyümesinde ve performanslarında, ayrıca kan yağlarında ve beyin fonksiyonlarında az da olsa bozukluklara neden olabilir. Aynı zamanda çok rahat bir şekilde kilo almalarına yol açabilir. Ailesinde tiroid hastalığı olanların çocuklarını kontrol ettirmek için bir endokrinoloji uzmanına göstermelerini tavsiye ederiz.

6 Comments

  1. Zehra doyran 27 Ekim 2017
  2. İpek ağaoğlu 21 Aralık 2017
  3. gamze 22 Aralık 2017
  4. GÖnül 7 Şubat 2018
  5. Resul 12 Nisan 2018
    • Resul 12 Nisan 2018

Leave a Reply

http://medicaments-24.net

https://medicaments-24.com

Levitra 10 mg en ligne